Forurensningsforskriften er ajourført

Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er endret ved forskrift 20 juni 2018 nr. 1051 (i kraft 1 jan 2019).

Tilbake til forsiden