Bustadoppføringslova er ajourført

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) av 13 juni 1997 nr. 43 er ajourført med endringer ved lov 15 mai 2018 nr. 18 med ikrafttredelse 1. januar 2019.

Tilbake til forsiden