Avhendingsloven er ajourført

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3 juli 1992 nr. 93 er ajourført med endringer ved lov 15 mai 2018 nr. 18 (i kraft 1 jan 2019). Ny § 2-11. Garanti for oppfylling av avtalen.

Tilbake til forsiden