Plan- og bygningsloven er ajourført

Plan- og bygningsloven er ajourført med endringer ved lov 8 mars 2019 nr. 5. Endringene omfatter §§ 1-8, 3-1 og 11-9.

Tilbake til forsiden