Matrikkellova er ajourført

Matrikkellova er ajourført med endringer senest ved lov 20 apr 2018 nr. 12 (i kraft 1 apr 2019). Endringene er i hovedsak korrekte navn på diverse lovreferanser samt enkelte presiseringer.

Tilbake til forsiden