Veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17) er oppdatert.

Veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17) er oppdatert med veiledningstekst til kapittel 5 (Grad av utnytting) og kapittel 6 (Beregnings- og måleregler).

Tilbake til forsiden