Oppdatert publikasjon om dokumentasjon av byggevarers egenskaper

En kort innføring om hvilke krav som gjelder for dokumentasjon av byggevarer etter forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) samt installasjon i byggverk gjennom forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK).


Les mer

Driftsmelding for tirsdag 8. oktober

Strømutkobling medfører driftstans på våre tjenester.


Les mer

SINTEF Certification er oppdatert med godkjente og sertifiserte produkter pr. august 2019

Godkjente og sertifiserte produkter fra SINTEF Certification er oppdatert pr. august 2019. Dette omfatter teknisk godkjenning, CPR-sertifikat og produktsertifikat.


Les mer

Veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17) er oppdatert.

Veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17) er oppdatert med veiledningstekst til kapittel 5 (Grad av utnytting) og kapittel 6 (Beregnings- og måleregler).


Les mer
Vis flere nyheter