Arbeidsmiljøloven er ajourført

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17 juni 2005 nr. 62 er ajourført med endringer ved lov 20 des 2018 nr. 98 (i kraft 1 jan 2019), 22 juni 2018 nr. 46 (i kraft 1 jan 2019). Endret §§  14-9. Fast og midlertidig ansettelse og 14-12. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak).

Tilbake til forsiden