Kommunalt tilsyn med produktdokumentasjon, ny temaveiledning

Produktdokumentasjonen av byggevarer er viktig fordi den gir ansvarlige foretak grunnlag for å velge byggevarer med tilstrekkelig dokumenterte egenskaper som skal medvirke til at byggverk oppfyller gjeldende byggteknisk forskrift. Denne veiledningen er en forenklet versjon av temaveiledningen "Tilsyn med produktdokumentasjon" for å gjøre kommunens tilsyn enklere og mer effektivt. 

Tilbake til forsiden