ECOproduct

Database for valg av miljøvennlige byggevarer.

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD). Metoden ble utviklet i 2003 i et i samarbeid mellom Byggtjeneste, Grønn Byggallianse, Statsbygg, Forsvarsbygg, SINTEF Byggforsk, Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Husbanken, Byggemiljø, NCC, NAL I ECOBOX m.fl.

Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

Det gis en miljøvurdering av byggevaren innen miljøområdene inneklima, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt. Desto lavere poengsum, desto bedre miljøprofil. I tillegg vises gjennomsnittsverdien i form av symbolene grønt, hvitt og rødt innen de ulike miljøområdene. På denne måten kan man på en enkel måte se om byggevaren er god, gjennomsnittlig eller dårlig.

ECOproduct er en del av Byggtjeneste Portalen. English

Les mer her

Tilbake til forsiden