Til alle våre kunder og samarbeidspartnere

Ifm. situasjonen med koronaviruset (Covid-19) har Byggtjeneste lagt forholdene til rette for at vi skal klare å ivareta våre tjenester som normalt.


Les mer

Forskrift om opplysninger fra grunnbok og matrikkel er ajourført pr. 2 des 2019

Forurensningsforskriften er ajourført pr. 1 jan 2020

Veglova er ajourført pr. 1 jan 2020

Forskrift om brannforebygging er ajourført pr. 1 jan 2020

Vis flere nyheter