PBL FOR PRAKTIKERE er oppdatert med nye kommentarer til kapittel 22 i plan- og bygningsloven

Kommentarer til plan- og bygningslovens paragrafer i PBL FOR PRAKTIKERE ajourføres kontinuerlig, til nytte for saksbehandlere i kommunene, ansvarlig søkere, prosjektledere og for hele byggenæringen.


Les mer

PBL FOR PRAKTIKERE er oppdatert med nye kommentarer til kapittel 19 i plan- og bygningsloven

Kommentarer til plan- og bygningslovens paragrafer i PBL FOR PRAKTIKERE ajourføres kontinuerlig, til nytte for saksbehandlere i kommunene, ansvarlig søkere, prosjektledere og for hele byggenæringen.


Les mer

PBL FOR PRAKTIKERE er oppdatert med nye kommentarer til kapittel 18 i plan- og bygningsloven

Kommentarer til plan- og bygningslovens paragrafer i PBL FOR PRAKTIKERE ajourføres kontinuerlig, til nytte for saksbehandlere i kommunene, ansvarlig søkere, prosjektledere og for hele byggenæringen.


Les mer

Vindkraft – planlegging av vindkraft etter plan- og bygningsloven

Vindkraftanlegg krever mye areal og er synlige over store områder. De medfører terrenginngrep fra veger, riggområder, bygninger, massedeponi og øvrig infrastruktur, og de kan gi støy og ha store landskapsvirkninger. Vindkraftanlegg kan gi negative virkninger for reindrift, natur og dyreliv, friluftsliv, landskap og andre viktige interesser. Planer om vindkraftanlegg fører derfor ofte til stor debatt både lokalt og nasjonalt.


Les mer

Hyblifisering er et nytt emne i PBL FOR PRAKTIKERE

Stortinget vedtok i 2021 lov om endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova, med ikrafttredelse 1. januar 2023. Formålet var å innføre et tydeligere regelverk som også gir kommunene hjemmel til å vedta et forbud mot å omgjøre eller ta i bruk en boenhet til hybler, hybelhus eller lignende.


Les mer
Vis flere nyheter