Pbl for praktikere

Kommentarer til plan- og bygningsloven

Pbl for praktikere gir en oversiktlig innføring i hva plan- og bygningsloven betyr i praksis.

Pbl for praktikere benyttes av bl.a. arkitekter, boligprodusenter, entreprenører, advokater, plan- og byggesaksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner, politikere i plan- og bygningsråd, ved taksering og i skoleverket.

Kommentarene og emnebehandlingen skiller seg fra vanlig juridisk litteratur både ved sin enklere språkform og ved sin orientering mot konkrete problemer.

Oppdateringer og endringer skjer fortløpende, og Pbl for praktikere vil derfor alltid være à jour med lovverket.

I Pbl for praktikere er henvisningsparagrafer linket til hverandre. Dermed vil man lett finne de paragrafene som er relatert til hverandre.

Pbl for praktikere er tilgjengelig som abonnement på Internett via Byggtjeneste Portalen.

 

Innholdet i Pbl for praktikere blir utarbeidet av en redaktørgruppe med spesialkompetanse i plan- og bygningsrett. Denne gruppen består i dag av:

  • Marit Langen, jurist. Avdelingsdirektør i avdeling for plan og byggesak i Direktoratet for byggkvalitet.

  • Knut Fredrik Rasmussen, seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  • Magnar Danielsen, juridisk fagdirektør, planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  • Bjørg Kristin Langnes, kurs, foredrag, konsulenttjenester, byggesak og eierseksjonering.

Tilbake til forsiden