Planserien

Sektorlovers forhold til plan- og bygningsloven

Planserien inneholder fyldig omtale av 20 sentrale lover og kort omtale av ytterligere 12 lover som berøres innenfor ulike virkeområder i plansammenheng. Kommentarene og emnebehandlingen skiller seg fra vanlig juridisk litteratur både ved sin enklere språkform og ved sin orientering mot konkrete problemer.

Planserien benyttes hovedsakelig av arealplanleggere, kommuner, arkitekter og landskapsarkitekter.

I Planserien er henvisningsparagrafer linket til hverandre. Dermed vil man lett finne de paragrafene som er relatert til hverandre.

Oppdateringer og endringer skjer fortløpende, og Planserien vil derfor alltid være à jour med lovverket.

Planserien er tilgjengelig som abonnement på Internett via Byggtjeneste Portalen.

 

Innholdet i Planserien blir utarbeidet av en redaktørgruppe med spesialkompetanse i plan- og bygningsrett. Denne gruppen består i dag av:

  • Marit Langen, jurist. Avdelingsdirektør i avdeling for plan og byggesak i Direktoratet for byggkvalitet.

  • Knut Fredrik Rasmussen, seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Magnar Danielsen, juridisk fagdirektør, planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  • Bjørg Kristin Langnes, kurs, foredrag, konsulenttjenester, byggesak og eierseksjonering.

Tilbake til forsiden