Planserien

Sektorlovers forhold til plan- og bygningsloven

Planserien inneholder fyldig omtale av 20 sentrale lover og kort omtale av ytterligere 12 lover som berøres innenfor ulike virkeområder i plansammenheng. Kommentarene og emnebehandlingen skiller seg fra vanlig juridisk litteratur både ved sin enklere språkform og ved sin orientering mot konkrete problemer.

Planserien benyttes hovedsakelig av arealplanleggere, kommuner, arkitekter og landskapsarkitekter.

I Planserien er henvisningsparagrafer linket til hverandre. Dermed vil man lett finne de paragrafene som er relatert til hverandre.

Oppdateringer og endringer skjer fortløpende, og Planserien vil derfor alltid være à jour med lovverket.

Planserien er tilgjengelig som abonnement på Internett via Byggtjeneste Portalen.

Les mer her

Tilbake til forsiden