Byggenormserien

Komplett regelverk for byggenæringen

Byggenormserien er et komplett oppslagsverk for byggenæringen som holder fagfolk oppdatert med det bygningstekniske regelverket; lover, forskrifter og veiledninger til forskrifter

 

Byggenormserien inkluderer også søkbart historisk arkiv som går tilbake til lov om bygningsvesenet fra 1924. I tillegg finnes en komplett serie med temaveiledninger fra DiBK, departementale rundskriv samt produktgodkjenninger fra akkrediterte kontrollorganer. Alt er presentert på en oversiktlig måte. Trykksaken består av et abonnement som oppdateres fire ganger årlig. På Internett blir det oppdatert kontinuerlig.

I den digitale versjonen kan regelverket tilpasses den enkelte bruker, hvor man får varsling på e-post på de publikasjonene som er relevante. Det er enkelt å fjerne og legge til etter eget ønske, slik at man alltid holder seg oppdatert. Man kan også notere direkte i paragrafene og merke viktig tekst akkurat som om det var på papir.

I Byggenormserien er henvisningsparagrafer linket til hverandre. Dermed vil man lett finne de paragrafene som er relatert til hverandre.

Endringer i paragraftekst finner man ved å bruke funksjonen «spor endringer». På denne måten har man oversikt over datospesifikk lovtekst, noe som er spesielt viktig i tvistesaker.

Byggenormserien finnes også som trykksak i fire ringpermer. 

 

 

Grunnpakke regelverk er en forenklet utgave av Byggenormserien som er spesielt beregnet på byggesaksbehandlere, og den finnes kun på papir. Den inneholder plan- og bygningsloven med de forskriftene og veiledninger som kun er relevant for byggesaksbehandling. Trykksaken blir oppdatert minimum en gang årlig.

Tilbake til forsiden