Plan- og bygningsloven er ajourført

Plan- og bygningsloven er ajourført med endringer, senest ved lov 22 juni 2018 nr. 83 (i kraft 1 nov 2019). Endringene gjelder § 11-1. Kommuneplan og § 11-4. Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel som følge av den nye kommuneloven.

Tilbake til forsiden