Byggesaksforskriften (SAK10) er ajourført pr. 1 jan 2020

SAK10 er ajourført med endringer, senest ved forskrift 13 okt 2019 nr. 1367. Endringene gjelder § 20-3. Overgangsbestemmelser for forskriftsendringer i kraft 1. januar 2016 med forlenget frist for sentral godkjenning, og ny § 20-4. Overgangsregel ved Storbritannias uttreden fra Den Europeiske Union.

Tilbake til forsiden