Plan- og bygningsloven er ajourført pr. 1 jan 2020

Plan- og bygningsloven er ajourført, senest ved lover 21 juni 2019 nr. 52 (i kraft 1 jan 2020), 21 juni nr. 68 (i kraft 1 jan 2020) Endringene omfatter §§ 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, 20-7. Unntak for krav i loven for Forsvaret og 20-8. Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter.

Tilbake til forsiden