Veglova er ajourført pr. 1 jan 2020

Veglova er ajourført med endringer, senest ved lov 21 juni 2019 nr. 68 (i kraft 1 jan 2020).

Tilbake til forsiden