Forskrift om opplysninger fra grunnbok og matrikkel er ajourført pr. 2 des 2019

Forskrift om opplysninger fra grunnbok og matrikkel er ajourført med endringer, senest ved forskrift 2 des 2019 nr. 1617. Endringen gjelder § 3. Retten til å få oppgitt hva som er registrert i grunnboken og matrikkelen.

Tilbake til forsiden