PBL FOR PRAKTIKERE er oppdatert med emnet "FDV-dokumentasjon"

FDV-dokumentasjon er oppdatert under fanen Emner i PBL FOR PRAKTIKERE

Emnet er nyttig å kjenne til for dem som ønsker å vite mer om hva FDV-dokumentasjon omhandler og hva regelverket presiserer. I tillegg gode råd om innhold for utarbeidelse av FDV-dokumentasjon - både for byggverket og de tilhørende tekniske installasjoner.

Tilbake til forsiden