PBL FOR PRAKTIKERE er oppdatert med nye kommentarer til kapittel 26 i plan- og bygningsloven

Kommentarer til plan- og bygningslovens paragrafer i PBL FOR PRAKTIKERE ajourføres kontinuerlig, til nytte for saksbehandlere i kommunene og hele byggenæringen.

Kommentarer til paragrafer til plan- og bygningsloven blir fortløpende lagt inn i PBL FOR PRAKTIKERE. Kapittel  26. Opprettelse og endring av eiendom er nå oppdatert med nye kommentarer.

Tilbake til forsiden