PBL FOR PRAKTIKERE er oppdatert med nye kommentarer til kapittel 21 i plan- og bygningsloven

Kommentarer til plan- og bygningslovens paragrafer i PBL FOR PRAKTIKERE ajourføres kontinuerlig, til nytte for saksbehandlere i kommunene og hele byggenæringen.

Kommentarer til paragrafer til plan- og bygningsloven blir fortløpende oppdatert i PBL FOR PRAKTIKERE. Nå er også kapittel 21. Krav til innhold og behandling av søknader oppdatert med nye kommentarer

Tilbake til forsiden