PBL FOR PRAKTIKERE er oppdatert med nye kommentarer til kapittel 24 i plan- og bygningsloven

Kommentarer til plan- og bygningslovens paragrafer i PBL FOR PRAKTIKERE ajourføres kontinuerlig, til nytte for saksbehandlere i kommunene og hele byggenæringen.

Kommentarer til paragrafer til plan- og bygningsloven blir fortløpende oppdatert i PBL FOR PRAKTIKERE. Nå er også kapittel 24. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak oppdatert med nye kommentarer.

Tilbake til forsiden