Mikrohus er er et nytt emne i PBL FOR PRAKTIKERE

Den 1. juli 2023 trådte i kraft forenklede forskriftsregler for mikrohus til boligformål for mikrohus. Hensikten med regelendringene er å tilrettelegge mest mulig for dem som ønsker å bo i mikrohus, og å gjøre denne boformen til et attraktivt alternativ til tradisjonelle boliger.

Et mikrohus er et hus i miniatyr med det samme formålet som en vanlig bolig. Det er økonomisk, og det er innført noen enklere byggesaksregler for søknadsbehandling og færre tekniske krav for å tilrettelegge denne boformen for dem dette passer for. 

Til tross for forenklingene i forskrifter, kan det sikkert være nyttig med en oppsummering av hele regelverket som gjelder generelt for mikrohus.

 

Tilbake til forsiden